Videá | Neinvazívne prenatálne vyšetrenie Panorama test

Videá

Downov syndróm

Panorama™ test je neinvazívne a vysoko presné prenatálne skríningové vyšetrenie. Ide o vyšetrenie voľnej DNA plodu, ktorá sa nachádza v krvi každej tehotnej ženy. Zistí najčastejšie genetické abnormality ako je Downov syndróm a ďalšie.

Animácia Panorama™ testu

Animácia vysvetľuje podstatu Panorama™ testu, neinvazívneho a veľmi presného prenatálneho skríningového vyšetrenia, ktoré z krvi tehotnej ženy dokáže pomocou analýzy voľnej DNA plodu podať ucelené informácie o najčastejších genetických vadách dieťaťa (deteguje najčastejšie chromozómové aberácie a mikrodelečné syndrómy).