Neinvazívne prenatálne vyšetrenie Panorama test

Neinvazívne prenatálne testovanie (NIPT)

Najspoľahlivejšia a najpresnejšia skríningová metóda prenatálnej diagnostiky na svete

Pre pacientky

Test najčastejších genetických vád plodu z krvi matky

Videá

Downov syndróm

Panorama™test je neinvazívne a vysoko presné prenatálne skríningové vyšetrenie. Ide o vyšetrenie voľnej DNA plodu, ktorá sa nachádza v krvi každej tehotnej ženy. Zistí najčastejšie genetické abnormality ako je Downov syndróm a ďalšie.

Animácia Panorama™testu

Animácia vysvetľuje podstatu Panorama™testu, neinvazívneho a veľmi presného prenatálneho skríningového vyšetrenia, ktoré z krvi tehotnej ženy dokáže pomocou analýzy voľnej DNA plodu podať ucelené informácie o najčastejších genetických vadách dieťaťa (deteguje najčastejšie chromozómové aberácie a mikrodelečné syndrómy).

Spolupracujúci odborníci

Spolupracujú s nami genetické pracoviská a súkromní gynekológovia z celej SR.

Používame technológiu

Logo natera
Logo Panorama