Riziká výkonu, neočakávaných nálezov, neinformatívneho výsledku | Neinvazívne prenatálne vyšetrenie Panorama test

Riziká výkonu, neočakávaných nálezov, neinformatívneho výsledku

Jediné riziko výkonu nastáva pri odbere krvi, kedy ojedinele môže v mieste vpichu ihly dôjsť ku vzniku modriny alebo úplne výnimočne k zápalu.

Výsledky tohto testu môžu byť v niektorých prípadoch skreslené alebo nie je možné výsledok vôbec získať. Jedná sa o situácie, kedy sama tehotná má chromozómovú odchýlku (túto situáciu dokážeme na rozdiel od iných NIPT testov odlíšiť) alebo pokiaľ je test vykonaný v časnom štádiu tehotenstva, kedy ešte nie je v krvi matky dostatok voľnej DNA plodu. Výsledok môže byť ovplyvnený tiež vzácnou kombináciou chromozómových odchýlok (napr. chimerismus, mikroduplikácie, mikrodeléce). Výsledky testu môžu byť ďalej skreslené prítomnosťou cudzej DNA, pokiaľ je tehotná po transfúzii krvi alebo po transplantácii kmeňových buniek.

Panorama™test ako jediný z neinvazívnych testov v súčasnej dobe odhalí triploídiu plodu (tri úplné sady chromozómov miesto dvoch) a poradí si s relatívne častým syndrómom miznúceho dvojčaťa. Vyšetrenie je možné úspešne vyhodnotiť už pri prítomnosti fetálnej DNA nad 2,8% na rozdiel od ostatných NIPT testov, ktoré pracujú so vzorkami s fetálnou DNA nad 4%. Niektoré dostupné testy fetálnu frakciu dokonca vôbec nehodnotia.

Čítajte ďalej