Postup pri odberu vzorky | Neinvazívne prenatálne vyšetrenie Panorama test

Postup pri odberu vzorky

Jedná sa o bežný odber krvi zo žily tehotnej, kedy sa odoberá celkom 20ml krvi do skúmaviek Cell Free DNA značky Streck. Skúmavku je po odbere nutné premiešať jemným otáčaním (osem až desaťkrát). Vzorku je potom treba uchovať pri izbovej teplote a optimálne do 48 hodín dopraviť do nášho laboratória.

Čítajte ďalej